Program „My – Kobieta”

MY-Kobieta to program rozwojowy dla kobiet. Program skupia się na:

 1. Rozwoju autentyczności oraz poczucia, że jesteś kompletna i w pełni wartościowa w oparciu o swoje doświadczenie, refleksję życiową i podejmowana działania.
 2. Duchowemu przebudzeniu kobiecości, lepszemu zrozumieniu siebie i życia w obszarze samotności, miłości i wolności oraz działania z poziomu serca a z poziomu ego.
 3. Przygotowaniu się do prowadzenia działań na rzecz kobiet, w tym wykorzystaniu książki „Kobieta” i szeregu innych pomocy.

Mam głęboką nadzieję, że przyczyni się do wzmocnienia ruchu na rzecz kobiet, którego efektem będą budowanie więzi i poczucia wspólnoty wśród kobiet, budowanie wiary w siebie i uwalnianie mocy sprawczych oraz walki o swoją niezależność.

Program „MY Kobieta” przygotowuje duchowo, mentalnie i narzędziowo do pracy z kobietami. Ma na celu wzmacniać kobiety, które pracują rozwojowo na rzecz kobiet poprzez uzyskanie klarowności co do swoich możliwości, wzmacnianie swojej autentyczności w  działaniu, wykorzystanie książki „Kobieta” jako źródła inspiracji, przykładów i pogłębionej refleksji podczas pracy z kobietami oraz nabycie ważnych umiejętności w kontraktowaniu i organizacji działań rozwojowych.

Program jest moim autorskim programem rozwojowym opartym o pracę nad książką „Kobieta”, własne doświadczenie życiowe i rozwojowe oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze rozwoju umiejętności społecznych i coachingu życia. Praca opiera się m.in. o rozmowy, wspólne prowadzenie refleksji i wymianę myśli i doświadczeń, czytanie framentów książki, doświadczanie siebie podczas działań twórczych wykorzystujących obraz, ruch i słowo, medytacje Osho, które prowadzi Marta Obrycka, certyfikowana facylitatorka medytacji Osho.

Program składa się z trzech dwudniowych zjazdów – warsztatów. Po ich zakończeniu oferuję mentoring/ superwizję indywidualnie lub grupowo.

Terminy 1-ej edycji: 6-7.12.2018 * 3-4.01.2019 * 7-8.02.2019 trwa
Terminy 2-ej edycji:  28.02-1.03 2019 * 18-19.04.2019 * 10-11.05.2019 brak miejsc
Terminy 3-ej edycji: 5-6.09.2019 * 3-4.10.2019 * 7-8.11.2019 zapisy otwarte
Terminy 4-ej edycji: 5-6.12.2019 * 2-3.01.2020 * 6-7.02.2020 zapisy otwarte

Główne korzyści z udziału:

 • Rozwój osobisty Kobiety.
 • Przygotowanie się do pracy z innymi Kobietami merytorycznie, duchowo, emocjonalnie.
 • Nawiązanie kontaktów z innymi Kobietami realizującymi podobne cele społeczne.
 • Dołączenie do grona Kobiet zaangażowanych społecznie na rzecz Kobiet.
 • Przyczynianie się do wzmocnienia Kobiet w Polsce.
 • Wzmocnienie samej siebie.
 • Nadanie nowego sensu własnym doświadczeniom życiowym.
 • Podawanie dalej własnej mądrości życiowej i dobrej energii.
 • rozwinięcie własnego warsztatu zawodowego w przypadku Kobiet pracujących w zawodach pomocowych związanych z coachingiem, terapią, mentoringiem.

Kontakt: Dorota Raniszewska, tel.: 608 793 352

Poniżej wybrane cytaty uczestniczek Programu „MY Kobieta”

Reklamy